Koeien moeten veel liggen; dit is goed voor de gezondheid en productie. Voldoende en comfortabele ligplaatsen zijn daarom van groot belang voor koe en melkveehouder.

Het is daarom belangrijk dat de ligboxen zo zijn ontworpen en geconstrueerd, dat een koe er graag in wil gaan liggen. Vereisten aan de vormen van de verschillende types ligboxen zijn dat koeien zich niet bezeren en dat de box veel ruimte biedt.

Belangrijk zijn ruime kopgaten, veel ruimte naar de zijkanten en juiste plaatsing van de schoftboom. Hierdoor kan een koe in één vloeiende beweging gaan liggen of opstaan.

Voor de meest optimale ligplek leveren we produkten van verschillende leveranciers, waaronder Cowhouse en DSD Stalinrichtingen.

Stalventilatie

Goede stalventilatie is van groot belang voor uw melkvee. Door juiste ventilatie worden schadelijke gassen in de stal snel afgevoerd. Tevens dalen de luchtvochtigheid en temperatuur in de stal. Hierdoor ontstaat een gezond en droog stalmilieu, waarin ziektedruk afneemt en dierwelzijn toeneemt. Hoger dierwelzijn vertaalt zich in productie en dus in úw rendement!

Windbreekgaas

Wij leveren en monteren windbreekgaas van ATO Agro & Bouwservice BV.  ATO Agro & Bouwservice BV is een zeer complete partner in agribusiness en bouwwereld.

Met een Joz- mestschuif wordt uw betonvloer of roostervloer optimaal gereinigd. Voor U betekent dat: Schonere koeien, lagers dierenarts kosten, en schoner melken. Er zijn diverse uitvoeringen mogelijk, met kabel en ketting aandrijving. Tevens kunt uw mestschuif eenvoudig voorzien van een opdrijfhek. Deze wordt voor het melken op de schuif geplaatst en zo kunt u tijdens het melken door middel van een drukknop in de melkstal uw koeien naar binnen drijven.